Kontakty


SKINLAB TATTOO STUDIO PRAHA

Římská 418/19
Praha 2 - Vinohrady 120 00

tel.: 606 174 277 – 733 391 377

email: tattoopitbull@seznam.cz